Wat is liefdevol leiderschap?

Be_the_change_you_wish_to_see_Mahatma_GandhiAls ik mensen vertel dat de wereld zit te springen om liefdevol leiderschap, kijken ze mij vreemd aan. Liefdevol leiderschap? Dat is een mooie utopie, maar wat levert dat op? Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Als wij als mensen op deze planeet elkaar niet kunnen gaan leiden vanuit liefde, hebben we straks geen planeet meer…. Overal in de wereld staan mensen op met de boodschap: mensen wordt wakker! We vernietigen onze eigen planeet op vele fronten met als enig argument: zo hebben we de meeste macht en verdienen we het meeste geld! Eigenlijk is de waarheid dat een heel beperkt aantal mensen de meeste macht heeft en daardoor veel geld verdient. Bovendien passen velen van deze mensen manipulatiepraktijken toe, waar wij onvoldoende van weten en kunnen weten en die het welzijn van onze planeet, dieren, planten EN mensen absoluut niet positief beïnvloedt.

Het kan ook anders! En dat verdienen “deze planeet, dieren, planten EN wij mensen” ook…. Als we heel eerlijk zijn, is het niet zo gemakkelijk om jezelf altijd te leiden met de kracht van liefde. Marja de Vries heeft het in haar boek “Samenlevingen in Balans” over: een staat van bewustzijn. Deze staat van bewustzijn maakt optimaal functioneren mogelijk en is de natuurlijke staat voor al het leven. Het is de staat van bewustzijn waarin we ons – zowel fysiek als spiritueel – optimaal kunnen ontwikkelen. Niet alleen voor dit moment, maar ook rekening houdend met toekomstige generaties.

Ik heb gekozen voor een intensief pad van persoonlijke ontwikkeling. Deze keuze heeft geleid tot een heldere toekomstvisie en mijn nieuwe bedrijfsconcept “Liefdevol Leiderschap”. Liefdevol Leiderschap zet zich in voor de transformatie van personen en hun leiderschap in organisaties. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan een krachtige, liefdevolle bewustwording bij de leiders in onze samenleving. Het gaat niet alleen om macht en geld. Het gaat veel meer over een set van waarden zowel binnen als buiten ons, die toevoegen aan wie we zijn. Het gaat over wijsheid in de zin van toegepaste kennis op een manier die in harmonie is met onszelf en de universele wetmatigheden. Op deze wijze geven we dan invulling aan waardig en liefdevol leiderschap, dat leidt naar inspirerend voorbeeldgedrag. Als dit voorbeeld ‘klopt’, gaan we zien dat grote aantallen mensen dit voorbeeld volgen en leiding gaan geven vanuit hun hart. We zullen dan gelukkige mensen in succesvolle organisaties gaan zien op basis van innerlijke waarden die als voorbeeld dienen in een zinvolle maatschappij.

Op dit moment speelt het mannelijke aspect over het algemeen de hoofdrol in leiderschap. We zijn vergeten dat yin en yang complementair aan elkaar zijn en een gebalanceerde eenheid vormen. Dit betekent dat we in leiderschap het vrouwelijke aspect veel meer de ruimte dienen te geven. Hierdoor zullen de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten op de meest optimale wijze hun rol kunnen spelen in leiderschap.

Liefdevol leiderschap is gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling van 7 soorten intelligenties en deze synchroon laten lopen met de energie van de 7 universele wetten. De gulden snede speelt in dit proces een centrale rol en verbindt de energieën van binnen met de energieën van buiten en realiseert de som der delen, namelijk het optellen en vermenigvuldigen van persoonlijk geluk en zakelijk/maatschappelijk  succes. Niet alleen voor jezelf, maar om een inspirerend voorbeeld te zijn voor de mensen om je heen, zodat zij dit voorbeeld met hun talenten kunnen gaan volgen op weg naar steeds meer gelukkige mensen in succesvolle organisaties in een zinvolle samenleving.

Liefdevol leiderschap staat aan de basis van de transformatie weg uit deze angstcultuur en gaat dus over (persoonlijk) leiderschap, waarin we terugkeren naar de kern van ons leven en de dingen in balans doen met onszelf, onze omgeving en onze planeet.

Scroll naar boven