Waarom het (h)erkennen van jouw kracht noodzakelijk is voor ontwikkeling

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het komt dat de basis van je huidige angsten jou al op jonge leeftijd zijn ingeboezemd? Daar liggen een aantal redenen aan ten grondslag. Zaken als het sociale waarden en normensysteem, opvoeding, je sociale milieu en religie hebben hier invloed op. Als je met mensen werkt om hun kernkwaliteiten duidelijk te krijgen en te benoemen, komen er allerlei verhalen los. Mensen weten veel beter wat ze niet goed doen (valkuilen) en waar ze zich bij anderen aan irriteren (allergieën). Dit heeft alles te maken met wat ons allemaal verteld is. Wij worden geboren als een bekertje transparant zuiver water. Naarmate we ouder worden, is deze kleur in veel gevallen niet meer transparant en zuiver. Nee, het is gekleurd door allerlei meningen, uitspraken en ervaringen die we tot nu toe hebben meegemaakt. In vele gevallen zijn we ons er niet eens meer volledig van bewust wat dit eigenlijk met ons doet.

Maar wat gebeurt er nou als we onze eigen kwaliteiten niet kennen? Als er veelal alleen maar verteld wordt wat je NIET goed doet. Zelfs als je het al heel goed doet, zul je in veel gevallen nog steeds horen wat je niet goed doet. Ik kan je zeggen: mensen worden hier heel onzeker van. En het wordt nog erger, want mensen leren ook nog in veel gevallen hoe je deze onzekerheid kunt maskeren. Sommige mensen kennen alle trucjes om een ander op deze onzekerheid te pakken. Kijk eens naar kinderen op school. Wie wordt er gepest? De kinderen die hun onzekerheid het meeste (durven zou ik haast zeggen) tonen. Er zijn tegenwoordig anti-pest campagnes nodig om mensen en kinderen bewust te maken wat dit allemaal teweeg brengt.

The little boy is stressed on  a  white  backgruond

Laten we even doorgaan op deze lijn. Als we zo zijn opgegroeid, kun je nagaan dat onze hele manier van communiceren, gedrag en waarden veelal zijn geënt op on-zekerheid. Hoe zouden wij dan communiceren, gedrag vertonen en waardevol bezig kunnen zijn in onze samenleving en werk en gezin? Een aantal voorbeelden: gewicht, huidskleur, gezondheid, status, carriere, pensioen, reclame, nieuws. Precies, als je je hier niet bewust van bent, reproduceer je dit dus naar jezelf, je omgeving en de volgende generatie. Als je kijkt naar vele problemen in onze samenleving ligt de oorzaak veelal in het niet (h)erkennen van eenieder zijn persoonlijke kracht. Vervolgens creëert dit angst en onzekerheid en leer je je hiermee staande te houden in onze samenleving. Met name door het principe van de bank van de wederdiensten. Als het gaat over geven en nemen, zal angst veel meer neigen te nemen uit angst voor verlies. En als er gegeven wordt, is het vaak de bedoeling dat er ook teruggegeven wordt toch? Taal die onder andere bij dit fenomeen hoort, is regelgeving, controle, wetten, democratie, vriendjespolitiek, belangen, bonussen, contracten, clausules, etc. Ter overweging: heb je je wel eens afgevraagd welke impact groepsvorming in positieve dan wel negatieve zin heeft op jouw persoonlijke keuzes en hoe de mensen om je heen hierop reageren?

Uit onderzoek van Gallup Strengths Center is gebleken dat maar liefst 83% van de mensen niet werkt vanuit hun kwaliteiten. Wat mij betreft niet verbazingwekkend, maar eerder een logische consequentie. Wat kun je verwachten met dit gegeven? Nou, wat we zien in ons eigen leven en om ons heen, in bedrijven en onze maatschappij? Verkramping, verlamming, onzekerheid t.a.v. werk, negativiteit, depressie, ziekteverzuim, etc. Mensen geven aan dat het vooral ten koste gaat van hun levensgeluk en het gevoel van maatschappelijke zingeving. Men houdt liever hun mond voor de lieve vrede wil, die er niet is en zo ook niet zal komen. We zullen er dus iets tegenover mogen stellen. Wat staat er tegenover angst? Liefde! En vertrouwen! En dus je eigen kracht kennen en in je eigen kracht staan! En vanuit vrije wil mogen creëren! En iets doen wat je als zinvol ervaart! Gewoon vanuit intrinsieke motivatie! 

Dit is geen kunstje en je kunt het juiste voorbeeldgedrag niet tonen als je niet eerst je eigen kracht kent en hierin gaat staan. Doordat je je eigen kracht kent en hebt geleerd te (h)erkennen, zul je dit ook bij een ander kunnen. Doordat je je eigen kracht gaat ervaren, zul je ontdekken hoe belangrijk deze (h)erkenning eigenlijk is. En wat er mee gaat bewegen, doordat letterlijk jouw energie anders gaat vibreren. Je gaat anders denken, voelen en doen. Gaandeweg dit proces word je je bewust hoe belangrijk liefde en vertrouwen is. Niet omdat iedereen (en misschien jij zelf ook) dit zegt, maar omdat je het zelf VOELT en DOET. Naarmate je bewustzijn groeit, zul je hierdoor de focus in jouw leven verleggen van angst naar vertrouwen en liefde. Je zult vele ontdekkingen doen, waardoor je opnieuw keuzes mag maken betreffende jouw levensgeluk. Vervolgens zul je zien dat jouw focus veel meer zal liggen op het creëren van vertrouwen (zonder je ogen te sluiten voor de angst van jezelf en of je omgeving). Je zult inzien dat je veel meer mogelijkheden hebt met je team en organisatie als je de focus legt op de aanwezige talenten en kwaliteiten.  

Dia1

Het (h)erkennen van jouw kracht is zelfs cruciaal voor jouw persoonlijke ontwikkeling. En ook voor de ontwikkeling van jouw leiderschap, jouw ondernemerschap, jouw organisatie en je bijdrage aan een zinvolle samenleving. Het is zelfs je startpunt. Als je hiermee begint, zul je je eigen vrije wil ontdekken. Je zult ervaren wat intrinsieke motivatie is. Hoe voelt deze positieve energie aan en wat doet dat met jou? Word je zelfs nieuwsgierig naar de antwoorden op de vragen die je stelt? En zo zal het ook zijn bij de mensen aan wie je leiding geeft als je dit proces faciliteert. Zij zullen waardering voelen en vertrouwen uitstralen. Jullie treden als team en organisatie in verbinding en dit gaat over in bewustwording. Vervolgens zul je zien dat jij en je mensen gelukkiger zijn. Ze zullen door dit gevoel van verbinding en vertrouwen veel meer geneigd zijn om knelpunten op te lossen en mee te denken met betrekking tot zinvolle organisatieontwikkelingen.

Ter afronding wil ik jullie meegeven dat het dus zaak is dat je anders over jezelf gaat denken, je dit vervolgens gaat uitdragen, je leert andere vragen te stellen en je leert vertrouwen te faciliteren. Er zal een nieuwe wereld voor je open gaan. En niet alleen voor jou – ook voor iedereen om jou heen, die dit gedrag accepteert en kopieert. En als er eenmaal vertrouwen is, zijn mensen veel meer bereid ook de andere kant van een zaak bespreekbaar te maken. Vanuit verbinding en vertrouwen zijn problemen opeens oplosbaar. Je gaat naar elkaar luisteren en tevens mogelijkheden zien en gezamenlijk onderzoeken en realiseren. 

Scroll naar boven