Heb jij oog voor jouw synchroniciteit?

Wat is dat eigenlijk synchroniciteit?  We kennen allemaal wel die volmaakte momenten, waarop dingen op een bijna ongelooflijke manier samenkomen. Het gaat hier om gebeurtenissen die je nooit had kunnen voorspellen en waar je niet bewust mee bezig bent geweest. Het zijn vaak gebeurtenissen die van cruciaal belang in jouw leven blijken te zijn. Op deze momenten lijkt het net of krachten buiten jou je hiernaar leiden. Sommigen noemen het ook wel toeval. En dan heb je weer dat gezegde: “toeval bestaat niet”. Als je het toeval noemt, doe je het af als ‘iets wat toevallig plaats vond’. Iets waar jij geen aandeel in hebt gehad en de meeste mensen doen het af als iets wat niet voor hen bestemd was. Het gebeurde gewoon…. Ze hebben nog geen oog voor hun synchroniciteit.

Carl Gustav Jung heeft over dit verschijnsel een boek geschreven, waarin hij synchroniciteit beschrijft als een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is. Deze ogenschijnlijke toevallige ervaringen heb ik ook vaak gehad. Niet alleen privé, maar ook vaak met mijn teams of een groep mensen. Ik dacht: “er moet iets zijn, een bepaalde werkzaamheid, die dit bewerkstelligt. Zo ontdekte Christiaan Huygens, de uitvinder van de slingerklok, bij toeval (of niet?) dat als hij twee verschillende slingerklokken naast elkaar hing, deze perfect synchroon gingen bewegen. Terwijl slingerklokken normaal altijd iets van elkaar afwijken qua beweging. 

Dia1

In het artikel De 7 universele wetmatigheden waardoor iedereen een bewuste veroorzaker kan worden wordt duidelijk dat wij onderdeel zijn van een geheel. Eenieder van ons blijft ook een individu in dat grotere geheel. Alles wat wij als individu denken, voelen en doen heeft impact op ons energiepatroon. En aangezien wij onderdeel uitmaken van een groter geheel heeft ons energiepatroon ook impact op het energiepatroon in ons universum. Dit is ook de reden dat het ontzettend belangrijk en de moeite waard is om kennis te nemen van de universele wetmatigheden. Dit artikel in combinatie met de artikelen De 7 intelligenties die elk mens kan ontwikkelen en
Wat zou liefde doen? Oftewel de rol van hartintelligentie in besluitvorming laat duidelijk zien dat wij als persoon directe impact hebben op dit geheel en dit geheel ook op ons. Dus ook wat anderen doen en wat wij niet of verkeerd doen of juist goed doen, heeft impact op iedereen en het geheel. Ik denk dat dit gegeven wel duidelijk maakt dat je eigen vrije wil, zoals beschreven in het artikel Wat kun jij bereiken met je vrije wil? cruciaal is om een bewuste veroorzaker te worden.

Het probleem is dat de meeste mensen het gevoel hebben dat ze toch nooit iets wezenlijks kunnen veranderen en daarom zien ze de mogelijkheid daartoe maar liever niet serieus onder ogen – het is te confronterend en beangstigend zelfs. Eerdergenoemde maakt duidelijk dat wij geen afscheiden unit zijn, maar of we het nou willen of niet, onderdeel uitmaken van het geheel en dat al onze intenties, waarden en handelen impact hebben op onszelf en het geheel. Als je dit echt beseft, draagt eenieder van ons verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. En niet alleen in handelen, maar zelfs onze gedachten en intenties spelen hierin een cruciaal onderdeel. De Dalai Lama zegt niet voor niks: “train je gedachten”. Dit artikel maakt naar mijn idee duidelijk op welke universele wetmatigheden dit is gebaseerd. Nog belangrijker geeft het ook aan dat de meesten van ons maar een fractie gebruiken van onze werkelijke capaciteiten. Dit betekent dat wij dus ongekende mogelijkheden hebben, zie ook mijn artikel Hoe benut jij het maximale potentieel van jezelf en je organisatie?

Het feit dat mensen bepaalde gebeurtenissen van synchroniciteit afdoen als toeval, maakt volgens mij duidelijk dat mensen bang kunnen zijn van dit fenomeen. Het gegeven dat jij impact hebt op het grotere geheel (en dan bedoel ik in de zin van een voor jou ongeloofwaardige context) is ons nooit verteld. Het is ons gewoonweg niet geleerd en dus niet bekend. Nu kun je dit gegeven ook accepteren of tenminste onderzoeken. Door kennis te nemen van de universele wetmatigheden en de 7 (eigenlijk 13) intelligenties zal automatisch jouw bewustzijn en zelfkennis ontwikkelen.

Synchonicity-quote-Carl-Gustav-Jung-3

Het is zelfs zo aannemelijk en zelfs herkenbaar dat als je het verder gaat onderzoeken je de neiging krijgt om te experimenteren met zaken die jij heel belangrijk in je leven vindt. Dan begint zich al bewustzijn te ontwikkelen en zal jouw energiepatroon veranderen en een andere impact gaan hebben op het energiepatroon van het geheel en vice versa. Met andere woorden hoe bewuster jij bezig bent met jouw levenswaarden en -prioriteiten en deze afstemt op jouw omgeving hoe meer je zult zien dat de juiste gebeurtenissen en ontmoetingen plaatsvinden zonder dat je dit van tevoren bedacht hebt. Als je het op een bewustere manier aanwendt, zul je zien dat je oog gaat krijgen voor jouw synchroniciteit en hier uitermate blij mee bent. Het is vaak precies wat jij op dat moment nodig hebt of wat je niet wist dat je het nodig had. Als je oog krijgt voor jouw synchroniciteit is dat de resultante van eerdergenoemde wetmatigheden zowel voor jou individueel als voor het universum. Het is een concreet resultaat van jouw energie en zo kun je zien of je een bewuste veroorzaker bent geworden van jouw leven.

Ter afronding wil ik nog een goed advies geven. Een advies wat zeer welkom is als je oog wilt krijgen voor jouw synchroniciteit. Alles wat ik in dit artikel vertel, is niet zo zeer een manier van doen, maar meer een manier van zijn. Zijn met aandacht en betrokkenheid. Wakker en aanwezig. Synchroniciteit is geen proces van doen, maar een proces van zijn en hierin wakker en aanwezig zijn. Dan ga je synchroniciteit zien en weet je op de juiste plaats en het juiste moment wat je wilt doen. Wat je haast moet doen. Niet omdat je het niet wilt, maar omdat het zo’n waanzinnige aantrekkingskracht op je uitoefent, dat het voelt alsof je niet anders kunt. 

Scroll naar boven