Hoe breng je je leiderschap en ondernemerschap naar het volgende niveau?

Dit is een essentiële vraag toch? Veel leiders en ondernemers spelen met deze vraag. En jij ook neem ik aan. Als eerste wil ik eens ingaan op veel voorkomende problemen van ondernemers en leiders. Problemen waarvan ze zelf zeggen dat ze er een of een combinatie hebben.

 • De omzet loopt terug en de kosten gaan omhoog.
 • Onze winst is lager uitgevallen dan voorzien.
 • We kunnen geen goede leider/opvolger vinden voor sleutelposities in onze organisatie.
 • Ons verzuim loopt structureel omhoog.
 • Het aantal klachten van klanten loopt omhoog.
 • Leveranciers hebben moeite om onze contractafspraken na te komen
 • De medewerkers tevredenheid loopt terug
 • Er lopen steeds meer personeelsconflicten
 • Er is sprake van een aantal ongemotiveerde teams
 • Dreigende reorganisaties leiden tot veel onrust en angst bij medewerkers
 • We krijgen mensen moeilijk mee in organisatieveranderingen
 • Organisatieveranderingen gaan over hun budget heen en worden ook nog later opgeleverd
 • We hebben moeite om de juiste en goede besluiten te nemen.
 • We treden als directie en management onvoldoende krachtig en authentiek op.
 • We richten ons teveel op korte termijn doelstellingen en resultaten.
 • We zijn ons onvoldoende bewust dat we onderdeel zijn in een keten, waarin duurzame relaties heel belangrijk zijn.
 • We hebben moeite om onze organisatie te ontwikkelen in een continu en duurzaam proces.
 • De heersende organisatiecultuur creëert meer angst dan vertrouwen.
 • Het innovatieproces komt onvoldoende van de grond of resulteert onvoldoende in succesvolle organisatieontwikkelingen
 • Het plezier van het ondernemen en leiding geven is enorm verminderd door toenemende druk en tegenvallende resultaten.
 • We gunnen onszelf onvoldoende tijd en energie om onze successen te vieren en hollen meteen door naar het volgende. 

Het is een hele waslijst van problemen en dit zijn ze echt niet allemaal. Ik kan je zeggen dat ik een of een combinatie van deze problemen vaak gezien heb in organisaties en ook nog steeds zie. Herken jij ook een of meerdere van de net genoemde problemen? 

Business man in suit with cityscape montage. The man is unrecognizable and you cannot see his face. He is superimposed onto a city skyline at sunset. He is holding a telescope looking into the city. Success, vison concept with copy space.

Inmiddels weet ik wel dat velen van de hierboven genoemde punten zijn terug te herleiden naar leiderschap, ondernemerschap en voorbeeldgedrag. Vaak weten leiders en ondernemers de problemen te maskeren met allemaal externe oorzaken, maar na verloop van tijd blijkt toch dat er onbewuste factoren spelen in het leiderschap. ondernemerschap en voorbeeldgedrag, die ongemerkt resulteren in uiteindelijk een of meerdere van de bovengenoemde punten. Als leider en of ondernemer ben je ook een afspiegeling en voorbeeld van de mate en kwaliteit van collectief leiderschap in jouw organisatie. Het maximaal benutten van het aanwezige potentieel van jezelf en je organisatie speelt ook een belangrijke rol. Kortom, het is zaak dat je gaat kijken waar je als leider en organisatie staat?

Mijn eerste vraag is altijd: “wat gaat er wel goed?” Wat is de kracht van jou als leider en voorbeeld? Wat is het bestaansrecht en de kracht van je organisatie. Wat doen jullie beter dan jullie collega bedrijven? En dan gebeurt er vaak iets opmerkelijks. Het wordt stil. Vervolgens krijg ik natuurlijk wel een aantal antwoorden, maar deze gaan minder gemakkelijk dan het noemen van externe oorzaken. Nu gaat het namelijk over onszelf. En het kijken naar onszelf als persoon, als leider, als ondernemer en als voorbeeld. Wat doe ik om het maximale potentieel te benutten van mijzelf, mijn mensen en mijn organisatie? Maar er is nog iets wat we niet over het hoofd mogen zien. We zijn beter in staat om te praten over wat er NIET goed gaat, dan over wat er WEL goed gaat. Als jij als leider of ondernemer als voorbeeld stelt om altijd te praten over de problemen en wat er niet goed gaat, zullen jij en je mensen vanuit dit beeld gaan functioneren. Je kijkt zeg maar naar de helft van de werkelijkheid met alle gevolgen van dien.

Wat is die andere helft van de werkelijkheid dan? Goeie vraag, want hier gaan de oogjes weer van glimmen. Nu gaan we het hebben over wat er WEL goed gaat in jouw organisatie. Nu gaan we het hebben over waarin jij als leider en ondernemer uitblinkt. Waar jij een kei in bent. Wat klopt er helemaal aan jouw voorbeeldgedrag als leider en ondernemer? Nu gaan we het hebben over de KRACHT van jou als leider en ondernemer en die van je organisatie? Nu gaan we het ook hebben over de kwaliteit van jouw voorbeeldgedrag en die van jouw team. De FOCUS moet liggen op de aanwezige kracht en kwaliteit van jou als leider en van je mensen en je organisatie. Als de focus ligt op jouw kracht als leider en ondernemer zijn jij en jouw mensen in jouw organisatie veel meer gemotiveerd om 1) de problemen te (h)erkennen, 2)een dialoog hierover aan te gaan, 3)meerdere oplossingen voor een probleem te formuleren, 4) goede besluiten te nemen, 5) het aanwezig maximaal van jezelf, je team en je organisatie maximaal te benutten, 6) succesvolle organisatieontwikkelingen te vieren, 7) te leren hoe je een continu proces van persoonlijke en zinvolle en succesvolle ontwikkeling faciliteert, 8) te weten hoe belangrijk het is om te focussen op je kracht en het maximale potentieel en dit laat zien door de successen te vieren in je organisatie. 

Dia1

Kortom, werken als leider en ondernemer vanuit je kracht is het startpunt om je leiderschap en je ondernemerschap te brengen naar het volgende niveau. Vervolgens ga je dit ook uitdragen in je voorbeeldgedrag en zullen mensen in je management team dit gaan kopiëren. Hierop volgt het effect dat hele afdelingen gaan focussen en werken vanuit hun kracht. Vervolgens ga je vanuit deze positieve energie een voor een je problemen oplossen en benut je het maximaal aanwezige potentieel om het hiervoor benodigde collectieve leiderschap te laten ontstaan. En zo zullen er allerlei deuren voor je open gaan…..

Om dit leiderschap te ontwikkelen mag je jezelf persoonlijk ontwikkelen naar bewust en liefdevol (persoonlijk) leiderschap. Je mag leren wat je nodig hebt om een onweerstaanbare leider te worden. En door Liefdevol Leiderschap te ontwikkelen ga je jouw maximale potentieel benutten en daardoor die van je mensen en je organisatie. En zo ga je werken aan meer levensgeluk, meer zingeving en meer organisatiesucces. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Wil jij deze ervaringsreis gaan maken? Meld je hier dan aan voor de bewustZIJNScan en vindt binnen 45 minuten uit welke eerste stap je kunt zetten.
 

Meer weten over Astrid Koorn

Ik help leiders en ondernemers met het ontwikkelen van liefdevol leiderschap, waardoor ze hun grootste dromen realiseren en levensgeluk, maatschappelijke zingeving en organisatiesucces leren optellen en vermenigvuldigen.

Wil jij met je organisatie vernieuwen of wil je je ondernemerschap en je leiderschap op een hoger plan brengen of knelpunten in je organisatie duurzaam oplossen en kan ik jou hierbij helpen? Dan kun je vrijblijvend een BewustZijnscan aanvragen. Dit is een telefonische sessie van 45 minuten, waarin we nader in gaan op jouw uitdaging en hoe ik je hierbij kan helpen. Klik hier voor jouw BewustZijnscan

Scroll naar boven