De wereld zit te springen om bewuste leiders en ondernemers

Elke wereldleider heeft het over de huidige problemen in de internationale wereld. Problemen die gelden voor onze planeet als geheel. Dat ze er zijn, is iedereen wel duidelijk. Hoe we ze gaan oplossen helaas nog niet. Een ding is zeker: we hebben iedereen nodig om dit te bewerkstelligen. En hier zit nu precies het probleem. Er spelen zoveel belangen dat deze onmogelijk te verenigen zijn. Er zijn teveel partijen betrokken en tussen partijen onderling spelen eerdere zowel negatieve als positieve ervaringen. Beiden zorgen voor verdeeldheid. En juist die verschillende belangen en verdeeldheid maken een open en transparant dialoog over de wereldproblematiek onmogelijk.  

Nu spelen deze verschillende belangen en verdeeldheid ook op nationaal niveau. Ik geloof dat het vertrouwen van de burgers in de Nederlandse politiek van historisch laag of twijfelachtig is op dit moment. Ik ben er vrij zeker van dat dit vertrouwen zo laag is dat er in zijn algemeenheid meer sprake is van angst dan van vertrouwen. En als angst de boventoon voert, kun je ook wel raden dat geluk, zingeving en succes hierdoor naar de achtergrond worden gedrukt. Juist op deze momenten hebben een samenleving, bedrijven en mensen elkaar nodig om het tij te keren. Om angst om te buigen naar vertrouwen. Hierin speelt de kwaliteit van relaties de hoofdrol. Dit bepaalt of mensen, bedrijven en een samenleving angst om kunnen buigen naar vertrouwen in elkaar, in duurzaam succesvolle organisaties gebaseerd op maatschappelijke zingeving. Dit vraagt behalve kwalitatieve relaties ook om leiderschap, niet vanuit macht en status maar vanuit kracht en bewustzijn en een maatschappelijk verantwoorde visie.

bewust leiderschap

Een maatschappelijk en duurzaam verantwoorde visie gebaseerd op levensgeluk, maatschappelijke zingeving en organisatiesucces creëer je als leider niet alleen. Daar heb je veel en verschillend leiderschap nodig op alle niveaus. Leiderschap zonder visie en kwalitatief goede relaties is een kort leven beschoren. Sterker nog, of je ondernemer, leider, manager of professional bent, dit kun je niet alleen. En dit was altijd al zo, maar dat zijn we inmiddels vergeten. We zijn vergeten dat we onderdeel uitmaken van een geheel. En dat als we goed voor onszelf zorgen dit ook ten goede zal komen aan het geheel en vice versa. Dit vraagt om bewustzijn en bewust (persoonlijk) leiderschap.

Als je je bewust bent van wie je werkelijk bent en welke universele wetmatigheden hieraan ten grondslag liggen, kun je collectief leiderschap laten ontstaan. Wie dit inziet, heeft er helemaal geen moeite mee om gezamenlijk te schitteren. Sterker nog, dat is een voorwaarde om de gezamenlijk gedragen visie bewaarheid te laten worden. Doorgaans zijn alleen bewuste en liefdevolle ondernemers en leiders hiertoe in staat. Waarom? Omdat zij begrijpen dat je alleen ver komt, maar gezamenlijk kom je veel verder. Zij zullen zich bewust zijn van hun eigen talenten en hierdoor oog hebben voor de talenten en het gebalanceerd en complementair inzetten van deze talenten bij anderen. 

Door bewust en liefdevol ondernemerschap en leiderschap te vertonen, zijn zij in staat om de heersende angst om te buigen naar vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Er ontstaat een ruimte waarin iedereen zijn eigen talenten mag benutten in een coherente en harmonieuze samenhang. Je zult zien dat iedereen zijn maximale potentieel mag benutten en dat die ruimte hen ook in staat stelt de benodigde ruimte hiervoor respectvol in te nemen. En dit zal resulteren in het feit dat ondernemers, leiders, managers en professionals in hun eigen expertise collectief leiderschap gaan vertonen. En dan krijg je met minimale inspanning maximale resultaten. Om dit voor elkaar te krijgen zul je in staat moeten zijn om het beste uit jezelf, je ondernemerschap, je leiderschap en je professionals te halen. En hier  heb je (zelf)bewustzijn voor nodig. Die krijg je alleen door persoonlijke ontwikkeling. En dan ook nog persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op universele wijsheid en liefde. En je bent pas geslaagd als je dit alles kunt toepassen in je eigen leven, je organisatie en de samenleving.

Dia1

Alleen een bewuste en liefdevolle ondernemer en leider zal in staat zijn om angst duurzaam om te buigen naar vertrouwen. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat er dialoog kan ontstaan, zodat de huidige problematiek op een gebalanceerde en opbouwende wijze besproken kan worden. Tevens zal het vertrouwen in elkaar er voor zorgen dat er oplossingen zullen gaan ontstaan voor verschillende problemen. Er zal teamgeest volgen en respect voor elkaar krachten. Deze krachten kunnen dan ook gebundeld worden en dan kun je bergen verzetten zonder dat dit proces veel stress, energie en weerstand kost. Dit vereist voorbeeldgedrag van een leider, dat zorgt dat iedereen dit voorbeeld op zijn eigen manier en met zijn eigen invulling kan volgen. 

Nu zal bovenstaande alleen echt werken voor natuurlijke ondernemers en leiders. Dat betekent dat als je geen natuurlijk leider bent je talenten elders liggen en dat je nu niet vanuit je natuurlijke kracht functioneert. Dat is zonde en geenszins iets om je over te schamen. Leiderschap wordt altijd als heel belangrijk gezien en dat is het ook, maar het is een rol net als zoveel andere rollen ingevuld mogen worden om het geheel te laten floreren. Leiderschap is niet iets waar je hard voor moet werken. Het is iets wat je bijna als vanzelf afgaat. En dat komt omdat het meer een manier van zijn  – dan van doen – is. Het is zaak dit natuurlijke talent en deze kracht te ontwikkelen naar bewust en liefdevol leiderschap, zodat je jezelf, je organisatie, je land en mogelijk de wereld kunt begeleiden naar levensgeluk, persoonlijke en maatschappelijke zingeving en organisatiesucces. 

2 gedachten over “De wereld zit te springen om bewuste leiders en ondernemers”

  1. Mooi stuk. Actueel. Het is wel even wennen voor veel managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders, maar het is wel de leiderschapsstijl van de toekomst NIEUW leiderschap dus. Je kunt er niet meer omheen.

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven